English

Starmon dodá do Ukrajiny elektronický autoblok SIRIUS-AB

Novinkou v portfoliu firmy Starmon s.r.o. Choceň je univerzální distribuovaný systém zabezpečovacího zařízení s názvem SIRIUS. Jeho první aplikace v podobě autobloku SIRIUS-AB je připravena ve spolupráci s dceřinou společností Betamont-ES k nasazení na Ukrajinskou železnici do mezistaničního úseku Domanynci – Kamjanyca.

Pro tento účel musel systém projít složitým a náročným certifikačním procesem u státního Ukrajinského orgánu pro certifikaci v Charkově, ve kterém bylo třeba prokázat potřebnou úroveň bezpečnosti a splnění všech funkčních požadavků dle Ukrajinských norem a technických specifikací.

Systém SIRIUS-AB všechna náročná kritéria splnil a dne 24.března 2017 byl vydán sériový certifikát, který umožňuje generické nasazení autobloku SIRIUS-AB na Ukrajinské železnici. SIRIUS-AB pro lokální ovládání prvků ZZ využívá objektové kontroléry a všechny periferie jsou plně elektronické. Předpokládaný datum aktivace autobloku, který je po FAT zkouškách připraven k převozu na Ukrajinu, je stanoven na poslední srpnový den.

Nahoru