English

Náměstek MZV Martin Tlapa jednal se zástupcem Barmy i o spolupráci v oblasti dopravy

Předposlední červnový den se v Černínském paláci setkal náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa s delegací z Myanmaru/Barmy vedené předsedou vlády Rangúnského regionu Phyo Min Thein.

 

Mezi hlavní témata jednání patřily možnosti prohloubení česko-myanmarské/barmské spolupráce v oblasti předávání zkušeností z transformace a budování právního státu, dále spolupráce v oblastech energetiky, životního prostředí s důrazem na nakládání s odpady, geologie, dopravy, infrastruktury a cestovního ruchu.

Návštěva myanmarské/barmské delegace navázala na cesty ministrů zahraničních věcí a průmyslu a obchodu ČR do Myanmaru/Barmy v roce 2016 a konzultace náměstka Martina Tlapy na začátku roku 2017. Předseda vlády Rangúnského regionu Phyo Min Thein před cestou do Česka navštívil pět dalších evropských destinací (Německo, Švédsko, Španělsko, Itálii a Brusel). Obě strany se shodly na výborných a tradičních česko-myanmarských/barmských vztazích, včetně jejich určité výjimečnosti dané osobami Václava Havla a Aun Schan Su Ťij (Aung San Suu Kyi) a paralelami v historii obou zemí.

Nahoru