English

Společnost AV R&D představila speciální zkušební zařízení Static bench AV 015

Společnost AV R&D, s.r.o., poskytuje služby v oblasti vývoje, konstrukce, výpočtů a zkoušek. V poslední době eviduje zvýšenou poptávku po vývoji speciálních zkušebních zařízení a metodik.

Jedním z realizovaných projektů byl vývoj speciálního zkušebního zařízení s označením Static bench AV 015. Toto zkušební zařízení bylo navrženo na míru zákazníkovi a splňuje požadavky na zkoušky bezpečnostních pracovních prvků dle norem ČSN EN 355 a ČSN EN 364. V současné době probíhá oživení zařízení u zá- kazníka a proškolení obsluhy. Nově vyvíjené bezpečnostní prvky budou použity nejen v oblasti kolejové dopravy, ale i v ostatních průmyslových oborech.

TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

ROZMĚRY:

Šířka: 1500 mm

Výška: 4555 mm

Hloubka: 2160 mm

PROSTOR PRO VZOREK:

Šířka: 1011 mm

Výška: 2379 mm (max. zdvih)

Rozsah pro horizontální uspořádání: 160 mm ÷ 3150 mm

Pootočení příčníku: 0÷90 °

Síla: 70 kN – vertikální směr, 30 kN – horizontální směr

Hlavní směr: vertikální

Posuv: rozsah pracovních rychlostí 0,002 ÷ 10 mm/s, rychloposuv 20 mm/s, přesnost polohování ± 0,05 mm

Nahoru