English

Siemens dodá společnosti Unipetrol tři nové Vectrony

Mezi roky 2015 a 2016 došlo v ČR k velmi pozitivnímu posunu v oblasti dělby přepravních výkonů nákladní dopravy. Železnice posílila na 22,6 procenta, a to na úkor silniční dopravy. Příčinou růstu podílu železnice je mezistátní nákladní železniční doprava, která meziročně narostla o 4,3 procenta, zatím co přepravní výkony mezistátní silniční dopravy poklesly.

Na železnici v ČR již mezistátní vozba reprezentuje téměř 66 procent celkových přepravních výkonů nákladní dopravy. Svůj podíl na tomto úspěchu mají nepochybně i nové moderní interoperabilní elektrické lokomotivy. Díky vysokému výkonu dokážou rychle dopravovat těžké nákladní vlaky v těsném sledu za rychlíky. Tím přispívají nejen k vyšší atraktivitě železniční nákladní dopravy, ale i k racionálnímu využívání propustné výkonnosti dopravně přetížených železničních koridorů.

S cílem zkvalitnit a zefektivnit mezistátní dopravu chemických produktů uzavřela společnost Unipetrol v dubnu 2017 se společností Siemens smlouvu na dodávku tří vysoce výkonných interoperabilních vícesystémových elektrických lokomotiv Vectron. První z nich bude dodána ještě v roce 2017, další dvě začátkem roku 2018. Lokomotivy budou vybaveny mobilní částí jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS.

Nahoru