English

Systém správy mobilních aplikací UniControls využívá již pět dopravců

Společnost UniControls vyvinula a dále zdokonaluje systém managementu mobilních aplikací MOMA, který dnes obsluhuje více než dva tisíce vozidel u pěti dopravců v ČR, na Slovensku a ve Finsku.

MOMA zabezpečuje například aktualizaci jízdních řádů pro automatické vedení vlaku, sběr dat měření spotřeby elektrické energie na vozidlech, distribuci elektronické vlakové dokumentace, nahrávání dat pro informování cestujících ve vizuální i akustické podobě, on-line přenos rezervačních dat, predikce zpoždění vlaků a informací o nástupištích nebo distribuci multimediálních prezentací dopravců a regionů. „Data ze systému MOMA jsou předávána mj. dispečinkům dopravců a dispečinkům integrovaných dopravních systémů. Mají tak k dispozici přehled o poloze vlaků s mnohem vyšší přesností, než jak jsou ji schopny zajistit systémy správce infrastruktury,“ uvedl Tomáš Tichý, vedoucí projektů technického rozvoje UniControls. Aby železnice obstála v konkurenci ostatních druhů dopravy, musí podle jeho slov nabídnout nové služby všem subjektům železničního systému. Tyto služby vesměs vyžadují výměnu značného množství informací mezi subsystémy vlaku a mezi vlakem a pozemními systémy. Vybavení vozidel vysokokapacitní komunikační infrastrukturou je podmínkou jejich realizace.

Nahoru