English

VZÚ Plzeň testoval podvozkový rám lokomotivy pro asijský trh

Společnost Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. (dále jen VZÚ Plzeň) dlouhodobě rozvíjí svoje aktivity v oblasti železničního průmyslu a kolejové dopravy. Mezi významné zkoušky, které se ve VZÚ Plzeň provádějí, patří testy rámů podvozků kolejových vozidel všech typů.

Aktuálně se VZÚ zapojil do projektu šestinápravové elektrické lokomotivy, která je určena pro asijský kontinent pro tratě se širokým rozchodem kolejnic, její vývoj a výrobu zajišťuje firma ze Severní Ameriky. Ta si pro výrobu lokomotivních podvozků včetně elektro výzbroje vybrala australského dodavatele. Čtyřlístek světadílů, podílejících se na vývoji nové lokomotivy, uzavírá evropská země se svým zástupcem Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. a jeho Dynamickou zkušebnou. Náročným statickým a únavovým testům podle evropských i amerických předpisů byl podroben třínápravový podvozkový rám zmíněné lokomotivy. Pro tyto účely byl navržen a sestaven speciální zkušební stav, do kterého byl rám podvozku ustaven, jako by byl připraven k jízdě po trati. Rozsáhlý experimentální program byl dozorován americkými i australskými specialisty, kteří byli s profesionálním přístupem pracovníků Dynamické zkušebny spokojeni. To je dobrý předpoklad pro budoucí spolupráci.

Nahoru