English

Nové logo SŽDC má mimo jiné zlepšit povědomí o této společnosti

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila nový vizuální styl, který má mimo jiné zvýšit její image a přispět k jasnému vnímání společnosti širokou veřejností. Klíčové proto bylo zpracování nového grafického písemného názvu organizace, doplňkového grafického symbolu a jednotného vizuálního stylu, který je aplikovatelný ve všech oblastech činnosti SŽDC.

Letos v lednu vypsala státní organizace výběrové řízení na nové grafické ztvárnění loga, jehož vítězem se stalo studio Marvil. Vítězná podoba loga se poprvé objeví při prosincovém zveřejnění jízdního řádu pro rok 2018. Jeho implementace bude probíhat postupně během následujících let v rámci provozu, údržby a modernizace.

„Všichni si uvědomujeme složitost samotného názvu naší organizace. K tomu býváme širokou veřejností často vnímáni jako součást tzv. drah či historicky spojováni s Českými drahami. Chceme jednoduchou cestou, prostřednictvím jasného loga prezentovat význam a pozici SŽDC,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC Jiří Svoboda. Podle jeho slov patří SŽDC k největším zaměstnavatelům v zemi. Je garantem tradice a zároveň přináší pokrok a modernizaci, je zcela spojena se železniční infrastrukturou. „Převzetím výpravních budov jsme také v přímém kontaktu se zákazníky, pro veřejnost musíme být jasně čitelní,“ dodal.

Vítězné logo nejlépe reflektuje zadání SŽDC. Nutnost zachování stávajícího písmenného složení značky, doplnění o grafický symbol, který je součástí loga a je zároveň samostatně aplikovatelný. Nejlépe vystihuje činnost organizace, tedy spojení SŽDC s železniční infrastrukturou. Podstatná je i srozumitelnost a zapamatovatelnost loga. „Jako ústřední motiv jsme zvolili písmeno Ž stylizované jako schéma kolejiště, tři paralelní koleje propojené výhybkou. Symbol Ž je zároveň zkratkou slova Železnice, které nejlépe shrnuje jinak dlouhý a pro širší veřejnost obtížně zapamatovatelný název Správa železniční dopravní cesty. Ž jako železnice je nejlepší způsob, jak společnost SŽDC učinit všeobecně srozumitelnou a zapamatovatelnou,“ vysvětlil Pavel Zelenka ze Studia Marvil.

Hodnota celé zakázky činí 1, 9 milionu korun, zahrnuje samotné logo, zpracování grafického manuálu loga a jednotného vizuálního stylu SŽDC a také veškeré převedení autorských a duševních práv na státní organizaci. Obměna loga bude probíhat s ohledem na minimalizaci nákladů postupně během následujících pěti let v rámci provozu, údržby a modernizace. Poprvé využije SŽDC nové logo při zveřejnění nových jízdních řádů pro rok 2018.

Nahoru