English

ČR a Peru chtějí posílit obchodně – ekonomické aktivity

V polovině května se v Černínském paláci uskutečnily konzultace ČR a Peru na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí. Náměstek ministra zahraničních věcí Miloslav Stašek s náměstkem MZV Peru Néstorem Popoliziem prodiskutoval řadu bilaterálních a multilaterálních témat.

Oba partneři se v první řadě shodli na nutnosti posílit obchodně-ekonomické aktivity, dále hovořili o možnostech spolupráce v návaznosti na ničivé povodně v Peru a o pokračování tradiční spolupráce peruánských úřadů s českými vědci v oblasti přírodních věd. Náměstek Stašek zmínil zájem ČR o uzavření dohody o ochraně a podpoře investic a o spolupráci v oblasti bezpečnosti a civilní ochrany. Peru aspiruje na členství v OECD a požádalo ČR o podporu své kandidatury.

Nahoru