English

Český Siemens otevřel v Plzni novou konstrukční kancelář pro vývoj kolejových vozidel

Společnost Siemens ČR otevřela od 1. června v Plzni novou konstrukční kancelář Engineeringu divize Mobility pro vývoj kolejových vozidel. Rozšířila tak své pobočky Engineeringu, které dosud púůsobily v Praze a Ostravě. Nová kancelář je zaměřena na oblast elektrotechniky pro projekty kolejových vozidel. Celkově již půjde o deváté pracoviště českého Siemens, které se věnuje výzkumu a vývoji v rámci ČR.

„Otevření konstrukční kanceláře je dalším krokem, kterým chceme podpořit spolupráci mezi vysokými školami a průmyslem. Zástupci divize Mobility přednáší již na několika univerzitách v rámci ČR, jako jsou ČVUT Praha, VŠB Ostrava či UPCE Pardubice. Nyní rozšiřujeme své působení a podporu ve formě odborných přednášek a seminářů na Západočeskou univerzitu v Plzni, přesněji Fakultu elektrotechnickou,“ říká Roman Kokšal, ředitel divize Mobility Siemens ČR. „Nejedná se však o první spolupráci s touto univerzitou. Společnost Siemens, konkrétně její průmyslové divize, již v minulosti podpořily např. projekt Regionálního inovačního centra elektrotechniky,” dodává.

V rámci nově vzniklé konstrukční kanceláře Engineeringu divize Mobility budou pracovat týmy pro dálkovou dopravu (tzv. Mainline transport) a městskou dopravu (tzv. Urban transport) z oddělení elektrické integrace. Ty se zabývají vývojem softwaru nadřazeného vozidlového řízení, nadřazeného řízení pohonu, projektováním hardware, tvorbou elektrotechnické dokumentace a v neposlední řadě i prováděním testů různých úrovní výsledného kódu. Kancelář je koncipována jako rozšíření českého Engineeringu, budou zde tedy zastoupeny téměř veškeré kompetence z elektrotechniky potřebné pro zpracování projektů z oblasti železniční dopravy.

„Nová pobočka Engineeringu divize Mobility má plánovanou kapacitu 30 pracovníků, která se bude plnit postupně. Někteří pracovníci se přesunou z Prahy a zbytek budou tvořit pracovníci noví. Velkou výhodou je i geografická poloha mezi Prahou a německým Erlangenem, kde máme v rámci Engineeringu nejvíce partnerů, se kterými spolupracujeme. Dobrá dostupnost z Plzně do Erlangenu tak usnadní spolupráci na projektech,“ říká Tomáš Kopal, vedoucí úseku Engineeringu divize Mobility Siemens ČR.

Otevření konstrukční kanceláře Engineeringu divize Mobility a práce pro Siemens přímo v centru Plzně může být pro mnohé odborníky z Plzeňska velmi atraktivní volbou pro profesní kariéru. V rámci Plzně má Siemens již řadu dalších aktivit (např. pro oblast technologií budov či energetický management).

V oblasti dopravy a dopravní infrastruktury je jednou z priorit Siemens právě vývoj a výroba kolejových vozidel pro městskou i železniční dopravu. S cílem dosáhnout vysoké vývojové vyzrálosti, tj. funkční dokonalosti, provozní produktivity, hospodárnosti, bezpečnosti a spolehlivosti při trhem přijatelných cenách, jsou vozidla vyvíjena v produktových platformách použitelných v nadnárodním měřítku. Vývoj produktových platforem zajišťuje ve společnosti právě úsek Engineeringu v rámci divize Mobility.

V České republice má Siemens globálně třetí největší Engineering, který se podílí na vývoji moderních vozidel pro mnohé země světa jako jsou například Německo, Velká Británie, Rakousko, Rusko, Holandsko, Polsko, Bulharsko, SAE, USA. V lokalitách v Praze, v Ostravě a nově v Plzni zajišťuje ve spolupráci s partnerskými pracovišti v Německu a Rakousku vývoj a konstrukci kolejových vozidel, jejich komponent a integraci komponent a systémů do vozidel regionální, vysokorychlostní i městské hromadné dopravy. Celkově zde pracuje přes 140 zaměstnanců v různých profesích (konstruktéři, hardware a software projektanti, programátoři, projektoví manažeři a jiní specialisté).

Nahoru