English

Škoda Electric dodá 50 trolejbusů do lotyšské Rigy

Plzeňská společnost Škoda Electric vyrobí padesát nových moderních trolejbusů pro hlavní město Lotyšska Rigu. Jedná se o součást rámcového kontraktu na celkem 125 vozidel. Plzeňská firma navazuje na předchozí dodávky stejně početné flotily těchto ekologických vozidel z minulých let.

"V roce 2013 jsme uzavřeli kontrakt na dodávku celkem 125 trolejbusů pro Rigu. Podle ní Škodovka dodá do lotyšské metropole nízkopodlažní kloubové trolejbusy typu 27Tr v celkové hodnotě až 2,6 miliardy korun. Součástí smlouvy je též možnost uplatnění opce na dalších 38 trolejbusů,“ uvedl Petr Kasenčák, vedoucí obchodního útvaru plzeňské firmy. Škodovácká vozidla jsou vybavena pomocným dieselgenerátorem určeným pro jízdu i mimo trakční vedení. „Součástí vybavení je i klimatizace či moderní informační systém včetně zařízení pro zjišťování počtu cestujících,“ doplnil Petr Kasenčák. Součástí tendru bylo též zajištění financování (postupné splácení dodávky po dobu osmi let). Velký podíl na úspěchu Škodovky mají proto Česká spořitelna a Exportní garanční a pojišťovací společnost, které se podílejí na financování celého projektu.

Nahoru