English

Plán chytré dopravy počítá s online informací o kolonách či detekcí závad na železnici

Ministerstvo dopravy informovalo vládu o aktuálním stavu rozvoje inteligentních dopravních systémů a o jednotlivých projektech, díky kterým budou řidiči dostávat rychleji než dosud zprávy o tom, co se před nimi na komunikaci děje. Nové technologie také zvýší bezpečnost železničních koridorů, přejezdů a dalších důležitých částí dopravní infrastruktury.

Investiční projekty se dají rozdělit do čtyř hlavních skupin: silniční doprava, železniční doprava, vnitrozemská vodní doprava a průřezové projekty, které jsou zaměřeny zejména na výměnu a poskytování dat a dopravních informací a na systémy řízení. Železniční projekty se zaměřují například na poskytované služby cestujícím. Těm se do budoucna zlepší odbavení při cestování díky digitalizaci přepravních dokumentů. Zároveň, díky využívání družicových systémů, bude možné přesně určit aktuální polohu vlaku na dráze, což přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.

Mezi již realizované projekty na železnici patří například diagnostika závad, prováděná za jízdy vlaku. Na železniční síti bylo zprovozněno přes 60 stanovišť, která zajišťují telematickou kontrolu vozidel na koridorových tratích a v případě závady podají hlášení o zjištěné závadě. Vylepšení se dočkají také zabezpečovací zařízení na kolejích, nově vzniknou čidla na přejezdech, která předchází nehodám vlaků s auty. Jiný typ čidel zase bude umět včas varovat například před krádeží kabelů.

Nahoru