English

AŽD Praha dokončila rekonstrukci trati z Nymburka do Mladé Boleslavi

Hlavním přínosem modernizace trati Nymburk – Mladá Boleslav bylo zvýšení kapacity dráhy na jedné z nejvíce zatížených jednokolejných tratí na území ČR, zajištění větší plynulosti drážní dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující. Projekt realizovalo sdružení firem v čele s AŽD Praha.

Trať Nymburk–Mladá Boleslav je tratí významnou zejména z hlediska průmyslu. Slouží totiž k zásobování, návozu prázdných souprav a odvozu ložených souprav automobily ze strojírenských podniků v Mladé Boleslavi. Hlavním smyslem stavby tedy bylo také reagovat na avizovanou zvýšenou poptávku po přepravách automobilů v roce 2020, která již v dnešním rozsahu trať z hlediska propustnosti výrazně zatěžuje.

Během modernizace se prodloužily užitečné délky dopravních kolejí ve stanicích Luštěnice-Újezd a Dobrovice na 650 metrů a postavila výhybna Bezděčín. V dopravnách pak byla zvýšena rychlost na 100 km/h. Moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradila dožívající zařízení a omezením vlivu lidského činitele výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti provozu.  Stavba přinesla také výrazné zlepšení kultury cestování.

Nahoru