English

AŽD Praha se podílí na přípravě modernizace hlavní železniční tratě v Albánii

Společnost AŽD Praha připravila během roku 2016 studii proveditelnosti modernizace hlavní albánské železniční tratě z přístavního města Drač na sever k hranicím s Černou Horou do stanice Hani Hotit. Podle dohody uzavřené s albánským Ministerstvem dopravy v roce 2015 bylo účelem studie analyzovat současný stav tratě, železničních stanic a používaných zabezpečovacích zařízení a navrhnout potřebné kroky pro modernizaci tratě, která se po přestavbě stane součástí severojižního a také VIII. evropského koridoru.

Přestavba a modernizace zchátralé albánské železniční sítě podpoří ekonomický rozvoj a přispěje jeho integraci zlepšením propojení. Zahájení projekčních prací na trati Tirana – Drač a nového 7,4 km úseku spojujícího Tiranu s mezinárodním letištěm za hranicemi hlavního města v oblasti Rinas je očekáváno v roce 2017.

Souhrn doporučení provedené studie, zahrnuje nutnost celkové přestavby tratě, včetně úpravy podloží ve většině úseků, instalaci betonových pražců a vyřešení ilegálních přejezdů. U 70 procent stanic byla doporučena stavba nových budov a podpůrné infrastruktury k eventuálnímu umožnění projektování a instalaci zabezpečovacích zařízení.

 

Nahoru