English

Společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. má nové oddělení poprodejních služeb

Koupit kvalitní produkt je důležité, neméně důležité je však zajistit kvalitní a kvalifikovaný servis po dobu životnosti jednotlivých produktů“ – to platí zejména pro produkty, jejichž životnost je standardně patnáct až třicet let a v mnoha případech i podstatně déle. Proto se společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. rozhodla nastavit novou strategii obslužnosti zákazníků.

Koupit kvalitní produkt je důležité, neméně důležité je však zajistit kvalitní a kvalifikovaný servis po dobu životnosti jednotlivých produktů“ – to platí zejména pro produkty, jejichž životnost je standardně patnáct až třicet let a v mnoha případech i podstatně déle. Proto se společnost PARS KOMPONENTY s. r. o. rozhodla nastavit novou strategii obslužnosti zákazníků.

Cílem této strategie i úkolem nových pracovníků oddělení poprodejních služeb je komplexní rozšíření systému péče o zákazníky, zlepšení standardu dodávek náhradních dílů, zvýšení nabídky servisních a opravárenských činností přímo u zákazníků, ale i možnost zabezpečení oprav jednotlivých komponentů přímo ve výrobním závodu ve Studénce.

Tímto krokem chce společnost zabezpečit potřeby a požadavky jednotlivých zákazníků a dosáhnout standardu, který je obvyklý v oblasti zabezpečení poprodejních služeb ve 21. století. Pro snadnější komunikaci byly zřízeny následující mailové adresy:

nd@parskomponenty.cz – pro veškerou komunikaci týkající se náhradních dílů

service@parskomponenty.cz – pro veškerou komunikaci ohledně záručního i pozáručního servisu, technického poradenství, technické pomoci atd.

 

 

 

Nahoru