English

Kapsch buduje radiový systém GSM-R na trati Ústí nad Orlicí – Lichkov

V letošním roce bude již přibližně 1750 kilometrů českých železničních tratí vybaveno komunikačním systémem GSM-R. Další tratí, kde se systém momentálně buduje, je trať Ústí nad Orlicí – Lichkov – česko-polská státní hranice.

Organizace výstavby předmětné stavby vychází ze zkušeností z úspěšné realizace stavby pilotního projektu „GSM-R v úseku Děčín, státní hranice - Ústí nad Labem - Praha - Kolín“, stavby „GSM-R, dokončení I. NŽK“, stavby „GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné“, GSM-R, Kolín – Všetaty - Děčín“ a dalších úspěšně dokončených GSM-R staveb. Průběh realizace uvedených projektů byl podroben kritickému rozboru a na tomto podkladě jsou pro předmětný projekt navrhovány takové postupy, které společnost Kapsch považuje za nejefektivnější.

Prioritami jsou komplexnost řešení včetně veškerých pomocných a podpůrných opatření, organizace pracovních postupů tak, aby byl co nejméně narušován stávající rutinní provoz, citlivý přístup k zásahům do terénu a k ochraně životního prostředí, jednoznačný soulad s paralelně probíhající výstavbou a s potřebami příslušných provozních složek a důraz na použití především zavedených výstavbových komponentů.

Nahoru