English

SŽDC převzala unikátní vůz na údržbu trakčního vedení

Správce železniční infrastruktury převzal od rakouského výrobce, společnosti Plasser & Theurer, speciální vozidlo pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení MTW 100.013/7. Jedná se o první zahraniční dodávku vozidla speciálně navrženého a vyrobeného pro práce na trakčním vedení. SŽDC podepsala kontrakt s rakouskou společností na dodávku tří vozů v celkové hodnotě 176 253 000 Kč bez DPH v říjnu 2015. Další dva vozy dodají Rakušané na podzim letošního roku.

„Bez obnovy mechanizačních prostředků nemůžeme adekvátně udržovat a opravovat železniční infrastrukturu. Jsme si velmi dobře vědomi, že stávající technika postupně dosluhuje. Z tohoto pohledu je nákup nových vozidel speciálně navržených pro údržbu trakčního vedení skutečně revolučním krokem. V minulosti se totiž vždy jednalo o úpravu konstrukce motorových vozů využívaných především pro osobní dopravu,“ vysvětluje náměstek generálního ředitele SŽDC pro provozuschopnost dráhy Jiří Svoboda. „Nové vozidlo znamená také změnu technologie práce, pracovních návyků a v neposlední řadě výrazně vyšší nároky na kvalifikaci obsluhy s cílem maximálně využívat výjimečné parametry vozidla,“ doplňuje.

MTW 100.013/7 je čtyřnápravové vozidlo s hydrodynamickým přenosem výkonu, s motorem o výkonu 520 kW. Na vozidle je instalován nákladní jeřáb s možností připojení pracovního koše, dále zdvihací pracovní plošina, ramena pro manipulaci s trolejovým vodičem a nosným lanem, věží pro kalibraci výšky trolejového vodiče a měřicím sběračem. Vozidlo je specifické svojí délkou (21 400 mm), která je o 2 500 mm větší než standardně vyráběná vozidla řady MTW 100. Navíc má soubor kamer, které zprostředkovávají strojvedoucímu i osádce nejen dokonalý přehled o okolí vozidla, ale i dohled nad stavem a činností mechanizace i měřicího sběrače.

 

Nahoru