English

AŽD Praha zahájila provoz turistické linky na severu Čech

Společnost AŽD Praha zahájila první dubnový den ve spolupráci s Ústeckým krajem provoz víkendové turistické linky na trati Lovosice – Most. Úsek mezi Čížkovicemi a Obrnicemi měří téměř 36 kilometrů a tvoří tak většinu uvedené trasy. Společnost AŽD jej koupila od Správy železniční dopravní cesty v roce 2016 a veřejnou drážní dopravu na ní bude provozovat následujících pět let, tedy do roku 2021.

Provoz této trati bude probíhat vždy o víkendech a státních svátcích. Primárně na ni bude jezdit motorový vůz řady 831, který má AŽD Praha pronajatý od společnosti Railsystem. Alternativou pak budou motorové vozy řady 810 s přívěsnými vozy řady 010. Všechny vozy (810.435-8, 810.141-2, 810.221-2, 010.418-7 a 010.419-5) jsou převlečeny do nového kabátu v korporátních barvách AŽD Praha.

Jízdné na trati Lovosice – Most se bude řídit podmínkami integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje – www.kr-ustecky.cz sekce Doprava. Tamtéž zájemci najdou platný jízdní řád pro tuto sezónu, která potrvá do 31. října 2017. Ve vlacích je možno přepravovat také kola, vzhledem ke kapacitě vozů je dovoleno maximálně pět kol.

„I když to dalo hodně práce, naše společnost splnila vše, co slíbila při zakoupení tratě. Ta byla celá opravena, nainstalovali jsme moderní zabezpečovací zařízení, aby se doprava řídila dálkově z jednoho místa, postupně rekonstruujeme i přilehlé budovy, spustili jsme turistickou linku a do půl roku zahájíme testování nových zabezpečovacích technologií. Z toho, co můžeme prozradit, půjde o nové zabezpečení regionálních tratí s využitím satelitní technologie Galileo, dále chceme testovat přejezdová zabezpečovací zařízení ovládaná a dohlížená bezdrátovými technologiemi a právě na této trati budeme zkoušet vlaky bez strojvedoucích,“ uvedl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Co se týče zabezpečení, ve stanici Třebívlice je instalováno nejmodernější staniční zabezpečovací zařízení ESA 44 obsluhované z Jednotného obslužného pracoviště v Čížkovicích. Výhybky jsou přestavovány pomocí elektrických přestavníků. Pro kontrolu volnosti kolejových úseků jsou použity počítače náprav typu Frauscher FAdC. V přilehlém mezistaničním úseku Čížkovice – Třebívlice je jízda vlaků zabezpečena v součinnosti výpravčího železniční stanice Čížkovice a zabezpečovacího zařízení. V úseku Třebívlice – Obrnice je nainstalováno automatické hradlo AHP-03D.

Nahoru