English

Vlaky bude možné zastavit na dálku i na tratích s digitálním systémem GSM-R

Společnosti TTC Marconi a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) úspěšně demonstrovaly novou funkci dispečerského terminálu a sítě GSM-R: Dálkové zastavení vlaku, takzvaný Generální STOP. Prezentace pro novináře a odbornou veřejnost z Česka i ze zahraničí proběhla v železniční stanici Sadská na Nymbursku.

Funkce Generální STOP se v Česku dosud používala jen na železničních tratích vybavených analogovým Traťovým rádiovým systémem (TRS). V případě hrozícího nebezpečí umožňuje výpravčímu nebo řídícímu dispečerovi zastavit všechny vlaky v dosahu příslušné základnové radiostanice.

Díky tomuto užitečnému nástroji se již podařilo zachránit mnoho lidských životů a zabránit obrovským materiálním škodám. Proto SŽDC jako správce drážní infrastruktury hledala možnosti, jak zapojit funkci Generální STOP také do digitálního rádiového systému GSM-R. Jde o obdobu mobilního systému používaného ve veřejných sítích, který je upravený speciálně pro prostředí železnice a postupně se zavádí na významných tratích po celé ČR.

Výsledkem je speciální funkce s názvem GSM-R STOP, která zvyšuje flexibilitu zaměstnanců zajišťujících organizaci a řízení železničního provozu v daném úseku. Ti mohou v případě krizové situace na trati (např. objekt v kolejišti, pád stromu) reagovat stiskem tlačítka na ovládacím terminálu a tím ve zvoleném úseku fyzicky zastavit jízdu všech vlaků napojených na rádiový systém GSM-R. Všechny vlaky v této oblasti včetně těch, které nejsou vybavené funkcí GSM-R STOP, obdrží prostřednictvím automatického hlášení hlasovou informaci o krizové situaci v jejich bezprostředním okolí.

Důležitým krokem k realizaci celého záměru bylo vloni v září zahájení stavby Implementace funkcionality STOP v rádiové síti GSM-R. Probíhá jak v dispečerských sálech centrálních dispečerských pracovišť v Praze a Přerově, tak v dopravních kancelářích a technologických objektech. Jedná se řádově o 200 lokalit po celé ČR. Akce za téměř 25 milionů korun je financována z národních zdrojů. Jejím investorem je SŽDC, generálním zhotovitelem společnost TTC Marconi. Dokončení prací je plánováno letos v září.

„Ve velmi krátké době se nám podařilo integrovat množství nesourodých technologií na trase od dispečerského terminálu po brzdy vlaku. Jsem rád, že máme zase o něco vyšší bezpečnost na železnici. Věřím, že nová funkce pomůže předejít budoucím tragédiím,“ říká Richard Hartmann, výkonný ředitel TTC Marconi.

Nahoru