English

Přesnost vlaků ČD se loni zvýšila o tři procenta

Téměř 90 procent vlaků Českých drah jelo v loňském roce přesně podle jízdního řádu, přesnost vlaků ČD se tak loni zvýšila meziročně o 3,3 procenta. Podle standardů Mezinárodní železniční unie tak provozovaly České dráhy celkem 2,2 milionu vlakových spojů včas. Ke zvýšení přesnosti vlaků dochází po roce 2015, kdy dosáhl objem investic a s tím spojených výluk na české železnici rekordního rozsahu.

Výluky tehdy ovlivňovaly provoz na nejvytíženějších koridorech, například mezi Běchovicemi a Úvaly či v uzlu Olomouc na frekventované trati z Prahy na východ republiky. Ovšem velký objem prací pokračoval na železniční infrastruktuře také loni.

Přesnost jízdy vlaků národního dopravce se zlepšila ve všech ukazatelích. V dálkové dopravě stoupla přesnost spojů dokonce o 5,7 procenta ze 72,1 procenta v roce 2015 na 77,8 procenta v roce 2016, a to i přesto že došlo k výraznému zkrácení cestovních časů a zrychlení dopravy na některých tratích. V regionální dopravě se přesnost vlaků zvýšila o 3,1 procenta z 87,8 procenta předloni na 90,9 procenta v loňském roce. Výrazně klesl počet zpožděných vlaků, a to na 325 tisíc spojů za rok z celkového počtu téměř 2,5 milionu vlaků vedených za rok.

Nejčastější příčinou zpoždění spojů v loňském roce bylo křižování vlaků nebo čekání na předjetí vlakem vyšší kategorie (sled vlaků), dále vliv výluk, čekání na přípoj (maximální garance zajištění přípojů pro cestující při zdržení přípojných vlaků) a také zvýšená frekvence cestujících, tedy prodloužení pobytu na stanicích z důvodu výstupu a nástupu cestujících. České dráhy mohly ovlivnit přesnost vlaků pouze z 15 procent, na straně infrastruktury vzniklo 30 procent zdržení a více než 50 procent zpoždění připadá na další vlivy mimo železnici. Ve dvou procentech případů ze všech více než dva a půl milionu sledovaných spojů vzniklo zpoždění na síti zahraničních železnic a bylo jízdou vlaku přeneseno do Česka. Jedná se hlavně o mezistátní spoje. Přesnost samotných mezistátních vlaků u nás ovlivňuje zpoždění “přivezené“ ze zahraničí v přibližně 40 procentech případů.

Významným faktorem ovlivňujícím přesnost českých vlaků v posledních dvou letech byla rozsáhlá modernizace infrastruktury, rekordní investice a z toho plynoucí výluky, a to i na důležitých a frekventovaných tratích a v uzlech, např. mezi Běchovicemi a Úvaly, v oblasti Plzně, Prahy nebo Olomouce. Svůj vliv na přesnost vlaků má i malý podíl vícekolejných tratí, které umožňují plynulejší a přesnější provoz, odstraňují křižování vlaků, nebo dokonce zcela oddělují expresní a příměstskou osobní dopravu a nákladní dopravu. Zatímco v Česku je jen přibližně 20 procent tratí dvou- a vícekolejných, na Slovensku je to 28 procent, v Rakousku 43 procent a v Německu dokonce 55 procent tratí. Například v saských Drážďanech pouze s půl milionem obyvatel a v jejich okolí jsou nejdůležitější tratě čtyřkolejné a je na nich oddělen provoz regionálních vlaků S-Bahn, expresních a nákladních vlaků.

Nahoru