Přihlášení
Zapomenuté heslo?
English

Evropská železniční cena oslavila desáté narozeniny

Za přítomností více než 500 hostů z celé Evropy včetně představitelů vysoké politiky a zástupců dopravního sektoru proběhl 7. února v Bruselu jubilejní 10. ročník Evropské železniční ceny (European Railway Award). Hlavní politický projev večera přednesl slovenský místopředseda Evropské komise a evropský komisař pro energetickou unii Maroš Šefčovič.

„Železnice je velmi významným druhem dopravy. Evropská komise pracuje souběžně na třech různých formách podpory železniční dopravy: otevíráme železniční trh konkurenci, zvyšujeme interoperabilitu a bezpečnost na národních železničních sítích a rozvíjíme železniční infrastrukturu. Děje se tak navíc v kontextu soustavného snižování emisí CO2 ve všech sektorech ekonomiky. V loňském roce jsme představili ambiciózní legislativní návrhy, zejména pak program Čisté energie a Strategii nízkoemisní mobility. Nyní je čas na implementaci,“ řekl Šefčovič.

Francouzská poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně výboru pro dopravu a turistiku Karima Delliová uvedla, že železnice má obrovský potenciál v rámci rozvoje systému trvale udržitelné městské mobility. Nabízí lepší ovzduší, užitečný čas na práci i zjednodušení díky digitalizaci. Železnice představuje výhru pro všechny. Přináší sociální, ekologické i ekonomické benefity.“

Joe Mizzi, ministr dopravy Malty, která v prvním pololetí 2017 předsedá Evropské unii, považuje železniční dopravu za perspektivní segment: „Vedle námořní a vnitrozemské vodní dopravy je těžká nákladní železniční doprava jedním z nejekologičtějších druhů dopravy pro hromadné zboží. V evropských městech se stále více prosazuje kolejová doprava, ať už jde o klasickou železnici, lehkou železnici či systém metra. Během našeho předsednictví v EU chceme podpořit další výzkum a inovace v oboru železniční dopravy. Usilujeme rovněž o dosažení pokroku v přijetí novely nařízení o právech cestujících na železnici.“

Předseda Unie evropského železničního průmyslu UNIFE a prezident koncernu Bombardier Transportation Laurent Troger vyzdvihl, že Evropská železniční cena během deseti let své existence ukazovala vynikající příklady budování efektivního a trvale udržitelného železničního dopravního systému. „Nové technologie, které nabízí nástup digitalizace, představují skvělé příležitosti pro skloubení urbanizace a ochrany životního prostředí. Úzká spolupráce a férová konkurence mezi železničními subjekty nám umožní vyrovnat se s požadavky na mobilní společnost budoucnosti,“ řekl Troger.

Výkonný ředitel CER Libor Lochman uvedl, že letošní jubilejní ročník Evropské železniční ceny je oslavou deseti let oceňování vynikajících politických i technických počinů v oblasti rozvoje železnice. Všechny články evropské železnice – od správců infrastruktury přes železniční operátory a dodavatele kolejových vozidel až po naše partnery z národních vlád a evropských institucí – společně pracují ve prospěch evropských zákazníků. Tato slavnostní událost také ukazuje, že dokážeme mluvit společnou řečí při budování efektivního, konkurenceschopného, zákaznicky orientovaného a trvale udržitelného železničního systému.“

Desátý ročník Evropské železniční ceny nepřinesl nová ocenění, organizátoři se totiž rozhodli vzdát hold vítězům předchozích ročníků, významným mluvčím i všem, kteří se podíleli na reputaci ceny v uplynulých deseti letech.

V předchozích letech Evropské železniční ceny převzali:

Technická kategorie

- bývalý generální ředitel SNCF Jean Dupuy (2007)

- vynálezce systému ETCS Bengt Sterner (2009)

- bývalý člen představenstva Deustche Bahn a předseda představenstva DB Netz Roland Heinisch (2010)

- ředitel Knorr-Bremse Austria Stefan Haas (2011)

- první viceprezident Alstom François Lacôte (2012)

- technický řediel AAE Holding AG Johannes Nicolin (2013)

- profesor Giorgio Diana (2014)

- designér Alexander Neumeister (2015)

- železniční inženýr Eric Fontanel (2016)

Politická kategorie

- bývalý evropský dopravní komisař Karel van Miert + (2007)

- bývalý švýcarský ministr dopravy Moritz Leuenberger (2009)

- bývalý španělský předseda vlády Felipe Gonzales (2010)

- bývalý londýnský starosta Ken Livingstone (2011)

- evropský koordinátor ERTMS Karel Vinck (2012)

- bývalý prezident švýcarských spolkových drah Benedikt Weibel (2013)

- bývalý evropský dopravní komisař Jacques Barrot + (2014)

- bývalý britský ministr dopravy Lord Andrew Adonis (2015)

- bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Isabelle Durantová (2016)

Nahoru