English

Dokončuje se instalace sítě diagnostiky jedoucích vozidel

V současné době se dokončuje výstavba zařízení pro diagnostiku jedoucích železničních vozidel na síti SŽDC, s.o. V konečném stavu bude mít síť 62 instalací, které jsou rozmístěny na tratích tak, aby pokryly všechny hlavní tratě, vjezdy do hlavních tunelů, velkých železničních uzlů a vstupní tratě z okolních států.

Účelem takto rozsáhlé sítě detekčních zařízení je zachytit případné technické problémy na železničních vozidlech během jejich pohybu na tratích SŽDC, s.o. Jsou to hlavně horká ložiska, přehřáté kotoučové brzdy, brzdné špalky a obruče železničních kol, dále nepravidelnosti na jízdní ploše kola – např. plochy, náškvarky, polygonizace, ovalita a další. Stavbu v relativně krátkém čase realizovalo sdružení firem Elektrizace železnic Praha a.s. a Starmon s.r.o.

Naměřené údaje slouží v první řadě k operativním zásahům výpravčích nebo dispečerů v případě výskytu havarijního stavu a také k dalšímu zpracování s využitím sledování trendů a podkladů pro statistické vyhodnocení. Výhodou je možnost poskytnutí důležitých informací dopravcům pro plánování oprav, revizí apod. Čidla umí poznat problémy s koly nebo brzdami projíždějících vlaků, a včas tak upozornit na možnost požáru, poškození kolejí způsobenými poruchami kol, mohou předejít i vykolejení vlaku.

Nahoru