English

Traťový úsek Beroun – Plzeň – Cheb pokrývá signál GSM-R

Společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. zavedla digitální rádiový systém GSM-R podél přibližně 185 kilometrů dlouhého traťového úseku Beroun – Plzeň – Cheb. Díky realizaci projektu je významná část III. koridoru pokryta signálem GSM-R v kvalitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network). To umožní v budoucnu nasadit zabezpečovací systém ETCS úrovně L2.

Hlavní náplní projektu byla výstavba základnových stanic, které zajišťují šíření signálu GSM-R podél uvedeného traťového úseku a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S rozšířením sítě GSM-R byla v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž centrální spojovací a řídicí část systému. Doplněna byla také nezbytná pozemní telekomunikační infrastruktura.

Podstatná část stavby je dokončena; výjimku tvoří úseky, na kterých v současné době probíhají další investiční akce, tedy Modernizace trati Rokycany – Plzeň a Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví. Projekt zajistí mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin.

Nahoru