English

UniControls vybaví systémem nadřazeného řízení dalších 23 souprav metra v čínském Chengdu

Společnost UniControls uzavřela další z řady kontraktů s japonským dodavatelem trakčních pohonů společností Toyo Denki Seizo na dodávku 23 trainsetů systému nadřazeného řízení pro vozy metra linky 1 v čínském městě Chengdu. Otevření prodloužené linky 1 je plánováno v roce 2018. Výrobcem souprav je největší výrobce kolejových vozidel na světě – čínská společnost CRRC.

Jednání mezi UniControls a japonským partnerem pro tuto sérii bylo započato v roce 2015, po úspěšné realizaci sériových dodávek systému TCMS pro vozy metra linky 2 v Chengdu. „Uzavřením tohoto kontraktu se potvrdilo, že jsme úspěšně navázali na předchozí spolupráci. V první fázi se počítalo s harmonogramem dodávek tří trainsetů v září 2016 a 20 trainsetů v průběhu roku 2017. Z dalších jednání ale vyplynula nutnost dodání všech 23 trainsetů již do konce roku 2016,“ říká Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

UniControls je dlouhodobým dodavatelem dílů TCMS pro renomovaného japonského výrobce trakčních celků pro kolejová vozidla Toyo Denki Seizo. Japonská společnost získala zakázku na dodávky elektrické výzbroje souprav metra pro čínský trh a požadovala TCMS zcela v souladu s evropskými standardy, především IEC61375, které se liší od místních technických norem. Společnost Toyo Denki hledala vhodného subdodavatele takového systému a jako nejvhodnějšího vybrala českou společnost UniControls.

Nahoru