English

Divize společnosti AV ENGINEERING se mění v novou dceřinou společnost AV R&D

Převod souboru činností v oblasti vývojových a konstrukčních služeb (R&D) ze společnosti AV ENGINEERING, a.s., do nové dceřiné společnosti AV R&D, s.r.o., je podstatou změn, které by se podle předpokladů měly završit k 1. lednu 2017. Cílem plánovaných změn je využití veškerého rozvojového potenciálu této aktivity při současném využití synergických efektů v rámci skupiny spřízněných společností.

Nová společnost převezme v plném rozsahu činnosti, záměry a know-how společnosti AV ENGINEERING, a.s., v oblasti poskytování konstrukčních a vývojových služeb (podnikatelské, obchodní i výzkumně-vývojové) a bude plynule pokračovat a naplňovat dosavadní podnikatelské cíle v rámci skupiny AV ENGINEERING, a.s.

Zaměstnanci společnosti AV ENGINEERING, a.s., zařazení v divizi zabývající se poskytováním vývojových a konstrukčních služeb přejdou do nové společnosti AV R&D, s.r.o. Ta bude připravena převzít plnění existujících smluv v oblasti konstrukčních a vývojových služeb za nezměněných podmínek a termínů. Výkonným ředitelem společnosti AV R&D, s.r.o., se stane současný ředitel divize R&D společnosti AV ENGINEERING, a.s., Ing. Jaroslav Malý.

Nahoru