English

Brousicí linka zlepší vlastnosti drátu a výrobků z něj

Špičkovou kvalitu drátů a tyčí z produkce Třineckých železáren zajistí nová linka na broušení sochorů. Její stavba začala v těchto dnech v areálu hutě. Rozšíří stávající kapacity o více než 120 tisíc tun ročně. V nové hale bude instalována kompletní technologie pro broušení sochorů, celková investice se vyšplhá k 600 milionům korun. Do provozu bude uvedena na konci roku 2017.

„Cílem investice je zajistit dostatečnou kapacitu broušených sochorů, tedy vstupního materiálu pro výrobu speciálních drátů. Špičkovou kvalitu může zajistit jen bezvadný vstup do tratě tak, aby na válcovaném drátu nebo tyčích nevznikaly povrchové vady. Proto potřebujeme dostatečné množství sochorů, které jsou zbavené oduhličené vrstvy oceli a nemají na sobě žádnou povrchovou vadu,“ vysvětluje ředitel pro investice a strategii Radek Olszar.

Technologie v nové hale přinese zvýšení objemu výroby produktů, u nichž jsou požadovány vysoké nároky na další zpracování, a to například u šroubů, ložisek či pružin. Bude plně automatická. Linka nejdříve sochor čtvercového průměru 150 x 150 mm v délce 12 metrů narovná, otryská, zkontroluje a nakonec obrousí. Celý proces trvá necelých 20 minut, za hodinu linka zvládne čtyři sochory. Technologie v hale bude vybavena filtry na odsávání, což zajišťuje čistotu vzduchu v hale i mimo ni.

Nahoru