English

CER prosazuje u EK používání celní tranzitní procedury ETD

Evropská komise může ohrozit plynulost a rozvoj železniční nákladní dopravy, pokud se pokusí zavést systém celního odbavení, které není vyvinutý pro železnici. Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury CER/SEŽ proto vyzývá EK, aby přistoupila k použití plně elektronické a pro železnici vhodné celní tranzitní procedury ETD.

ETD byla navržena tak, aby nahradila stávající „papírovou“ zjednodušenou proceduru. V uplynulých letech věnoval železniční sektor značnou energii její realizaci. Systém vychází z článku 233(4) Jednotného celního kodexu. Plánovaná procedura umožní efektivní aplikaci. Je snadno implementovatelná a zaručuje kompatibilitu s ostatními elektronickými systémy celních správ. Není nutné zadávat další data a duplikovat procesy. Přínosem je také to, že zkrácení čekací doby na vnějších hranicích EU přináší snížení bezpečnostních rizik.

„Vysoce funkční systém celního tranzitního odbavení na železnici je pro efektivitu a atraktivitu železniční dopravy naprosto klíčový. Praxe předchozích desetiletí ukázala, jak důležitá jsou řešení typu ETD, která jsou šitá železnici přímo na míru,“ uvedl výkonný ředitel CER Libor Lochman. Nezavedení procedur ETD povede podle jeho slov k enormnímu nárůstu výdajů pro železniční společnosti i jejich zákazníky, následně způsobí ztrátu zakázek a přesun toku zboží opět na silnici.

Systém NCTS, který propaguje Evropská komise, není podle CER pro železniční sektor vhodný. Nejen že bude odříznutý od databáze RailData, ale také bude vyžadovat množství manuálně vkládaných údajů. Jako celek představuje krok zpět, který je pro železnici nepoužitelný a pro celní správy nepředstavuje žádný přínos. Když byl systém testován před pěti lety, vyžádal si NCTS vysoké investiční náklady i značnou pracovní náročnost – nemluvě už o zpoždění odjezdů vlaků.

„Prosazování NCTS jde zásadně proti deklarovaným cílům Evropské unie – přechodu k udržitelným druhům dopravy a posilování role železnice zejména v dálkové nákladní dopravě. Situace je o to vyhrocenější, vezmeme-li v úvahu, že podle expertů bude objem železniční nákladní dopravy realizované v režimu tranzitního celního odbavení v Evropě dále růst,“ dodal Libor Lochman.

Nahoru