English

Firma UniControls se podílela na modernizaci osobních vozů ŽSSK

Společnost UniControls vybavila 53 rekonstruovaných osobních vozů Železničné spoločnosti Slovensko (ŽSSK) informačním, multimediálním, telematickým a kamerovým systémem UniTrack OMTS. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém cestujícím zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty). Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti, poloze vlaku na mapových podkladech a další.

„V posledních třech letech jsme se zabývali hlavně vývojem platformy pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet. Z těchto rozvojových projektů vznikl také Multimediální informační systém pro cestující, který přinesl cestujícím v železničních vozech ještě více informací a zábavy,“ říká Ing. Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s. „Dnes se kolejovými vozidly s našimi systémy mohou svézt lidé v metrech i vlacích v Evropě, Asii, Americe nebo v Africe. Napříč kontinenty registrujeme mezi cestujícími, dopravci a výrobci vlaků zvýšený zájem o pohodlí, rychlost, bezpečnost a také o informace a zábavu formou konzumace multimediálního obsahu během cesty vlakem,“ dodal.

Systém v sobě integruje služby orientované na cestující vhodné pro všechny typy kolejových vozidel v městské, regionální i dálkové dopravě. Jeho součástí je informační, rezervační, diagnostický a kamerový systém a vlakový rozhlas. Systém je navržen tak, aby vzájemné vazby jednotlivých subsystémů vytvářely synergické efekty a přispívaly tak k snižování pořizovacích a provozních nákladů. Provozovatel systému má k dispozici robustní softwarový ekosystém, který zabezpečuje jednotné datové rozhraní na vozidlové i pozemní systémy, správu datového obsahu, diagnostiku a vzdálený SW update.

Navíc díky modulární koncepci, SW a HW vývoji lze přizpůsobit řešení specifickým požadavkům výrobců a provozovatelů vozidla. Samozřejmostí je splnění požadavků definovaných v UIC vyhláškách, TSI a EN drážních technických normách. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty).

Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti, poloze vlaku na mapových podkladech a další. Systém lze díky otevřenému rozhraní snadno rozšířit o systémy třetích stran (např. Wi-Fi a odbavovací systémy). Správu datového obsahu, vzdálený SW update a sledování diagnostických dat lze realizovat přes jednotné datové rozhraní MOMA.

Nahoru