English

Přechod železnice na jednu napájecí soustavu přijde na desítky miliard korun

Během následujících zhruba 30 let čeká českou železnici projekt za desítky miliard korun – sjednocení napájecích soustav. Postupně má dojít k přepínání stejnosměrného proudu na střídavý, náklady odhaduje dosud neschválená studie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na 40 miliard korun. Jako první má být přepnutá část tratě mezi Břeclaví a Přerovem kvůli připravované elektrizaci tratě z Otrokovic přes Zlín do Vizovic.

Investice se má do budoucna vyplatit díky nižším nákladům na provoz a údržbu. Zároveň dopravci nebudou potřebovat na území republiky takzvané vícesystémové lokomotivy, které umí jezdit na stejnosměrný i střídavý proud. Napájení střídavým proudem také umožňuje větší zatížení hlavních tratí.

Předpokládá se, že přepínání na střídavý proud bude postupovat ze dvou směrů. Ze severovýchodu republiky to bude kvůli tomu, že Slováci už s přepínám na střídavou trakci začali a pokračují v tom. Druhým směrem je sever od Ústí nad Labem. Postupně se má přepínat trať po pravém břehu Labe při její modernizaci. Až na závěr se plánuje přepnutí v Praze a okolí vzhledem k tomu, že jde o nejnáročnější část v celé železniční síti.

Přechod na jednotnou napájecí soustavu je nutný zejména kvůli předpokládané výstavbě vysokorychlostních tratí a také nižší výkonnosti stejnosměrné soustavy. Zatímco jedna trakční napájecí stanice za 250 milionů korun dokáže na stejnosměrné trakci obstarat zhruba 15 kilometrů trati, na střídavé 60 až 70 kilometrů. Pro střídavou trakci je potřeba také slabších drátů, ušetří se tedy měď.

Nahoru