English

Oprava Fantovy budovy na hlavním nádraží začne přibližně za rok

Na počátku roku 2018 plánujeme zahájit realizaci první etapy rekonstrukce Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Ta bude zaměřena na opravu historické fasády, výplní vnějších otvorů, zastřešení (včetně nosné části) a světlíků (včetně nosné části), výměnu stávajícího hromosvodu, úpravu a opravu některých veřejných ploch.

V únoru letošního roku by se mělo vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace (PD) pro tuto první etapu. Dokončení PD včetně platných povolení předpokládáme v říjnu, vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby pak v listopadu 2017. Dokončení stavebních prací 1. etapy odhadujeme v roce 2021. Přesná etapizace úprav bude upřesněna na základě PD. Předběžně odhadované náklady činí 210 milionů korun.

V dubnu letošního roku předpokládáme vypsání výběrového řízení pro výběr zhotovitele PD – 2. etapa na dokončení rekonstrukce a oprav zbývajících vnitřních částí Fantovy budovy (veškeré neveřejné a provozní prostory, které jsou v původním stavu, zbývající části veřejných prostor, kde doposud neproběhla oprava). Dojde k oživení stávajících nevyužitých a chátrajících prostor Fantovy budovy, a to formou komplexní rekonstrukce budovy s tím, že veškeré veřejně přístupné prostory budou uvedeny do původního stavu, ostatní prostory do nového stavu odpovídajícího budoucímu využití.

Dále budou kompletně obnoveny veškeré rozvody a zařízení technického zařízení budovy a elektroinstalace (nebylo-li to součástí prací předchozích etap rekonstrukce či opravných prací). Předpoklad dokončení PD pro druhou etapu je v letech 2018–2019, přičemž na konci roku 2019 bychom rádi vypsali výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Dokončení stavebních prací druhé etapy odhadujeme v roce 2022. Přesná etapizace úprav bude upřesněna na základě PD. Předběžně odhadované náklady činí 520 milionů korun.

Nahoru