English

Špičkové zkušební technologie přinesly VÚKV zajímavé zakázky

Unikátní mobilní zkušební stav VÚKV a.s. použitý v roce 2015 pro rozsáhlé stacionární zkoušky vozů pařížského metra pro tamější dopravní podnik RATP zaujal pobočku Alstom v USA natolik, že firma objednala ve VÚKV a.s. stacionární zkoušky nové tramvaje pro kanadské hlavní město Ottawu.

Jednalo se o zkoušku přizpůsobení vozu meznímu zborcení koleje, zkoušku náklonu a měření odporu podvozku proti natáčení. Zkoušky se realizovaly ve výrobním závodu ve městě Hornell ve státě New York. Kromě náročné technické stránky zkoušek bylo nutné zvládnout i náročnou logistiku přepravy zkušebních technologií z České republiky do USA a zpět.

Druhou zakázkou, kterou VÚKV a.s. získalo díky unikátní měřicí technologii, byly jízdně technické zkoušky vlaků metra v Paříži. Zkoušky navazovaly na stacionární zkoušky realizované v roce 2015. VÚKV a.s. vyhrálo výběrové řízení na tyto zkoušky díky nejlepší přesnosti měření a způsobu kalibrace měřicích dvojkolí. Celkem bylo pro realizaci zkoušek vyrobeno devět měřicích dvojkolí. Jízdně technické vlastnosti byly zjišťovány na všech typech souprav metra dodávaných dopravnímu podniku RATP v rozmezí 40 let. Zkoušky probíhaly na tratích metra v Paříži od července do listopadu 2016 a přinesly velmi zajímavé výsledky, které budou využity při výběrových řízeních na nová vozidla metra.

Nahoru