English

Prim v letních měsících na okruhu ZC Velim hrály brzdové zkoušky

Letní měsíce bývají ve Zkušebním centru Velim ve znamení určitého útlumu. Nejinak tomu bylo letos, přesto však někteří zákazníci měli i v létě náročné zkušební programy. Určitou zajímavostí bylo to, že se poměrně často prováděly brzdové zkoušky na různých typech vozidel napříč všemi projekty. Nejvíce aktivní byly v tomto směru ze zahraničních zákazníků Bombardier a z těch českých Škoda Transportation. V několika projektech měli hlavní podíl i specialisté z brzdového oddělení Zkušební laboratoře VUZ (ZL).

Od začátku července disponoval Bombardier v prostoru ZC u Cerhenic dvěma jednotkami z rodiny TWINDEXX. V červenci probíhaly zkoušky nejprve na osmivozové jednotce TS01, která nese označení IR200, kde „IR“ znamená Inter- Regio, tedy vlak určený pro rychlou vnitrostátní dopravu s více zastávkami, a 200 je celková délka jednotky v metrech. Ve druhé polovině července se rozeběhly brzdové zkoušky i na kratší čtyřvozové verzi TS13, která je označena IR100, kde číslovka 100 znamená opět délku soupravy v metrech. Brzdové zkoušky probíhaly následně v různých stavech ložení.

Dvorním vykonavatelem brzdových zkoušek je německá zkušební laboratoř TÜV SÜD Rail, před oficiálními zkouškami si ladění brzdy prováděl klient s využitím vlastních specialistů.

To tuzemská Škoda Transportation dala přednost spolupráci s domácí ZL, jejíž specialisté se podíleli i na brzdových zkouškách a zkouškách protismyku elektrických lokomotiv 109E (ř. 380 ČD) i dalších jednotek a osobních vozů vyrobených nebo modernizovaných v holdingu Škoda. Ke zkouškám byla vybrána prototypová lokomotiva 102 001-5, na níž proběhly v průběhu srpna zkoušky brzdy a protismyku. Zatím se nejednalo o typové zkoušky, ale pouze o prvotní nastavení parametrů a ladění softwaru, při kterém ovšem hraje ZL VUZ významnou roli odborného subjektu před vlastními typovými zkouškami. Oficiální zkoušky jsou plánovány v příštím roce, až bude mít výrobce k dispozici kompletní soupravu push- -pull jednotky NIM Express, jíž budou lokomotivy ř. 102 hnacím vozidlem.

ZL VUZ byla v předchozích měsících vytížena zejména zkouškami různých řad nákladních vozů od slovenského výrobce ŽOS Trnava. Během července byly dokončeny brzdové zkoušky na nízkostěnném voze Fans a plošinovém voze Smnps. V srpnu se poté dokončily brzdové zkoušky speciálního dvojitého kapsového vozu MODALOHR UIC s posledním třetím typem brzdových špalíků. Pro naši laboratoř je jistě pozitivní, že společnost LOHR Industrie projevila zájem o další spolupráci.

Nahoru