English

Studie UNIFE: Železniční průmysl celosvětově narůstá

Objem celosvětového železničního trhu dosáhl v roce 2015 výjimečné výše, téměř 160 milionů eur, a i navzdory rozdílům v regionech bude následovat jeho další růst. Lze očekávat, že v nadcházejících letech celosvětově poroste v průměru o 2,6 procenta ročně a v roce 2021 dosáhne okolo 185 milionů. Taková jsou zjištění šesté UNIFE World Rail Market Study, kterou pro Evropskou asociaci železnic (UNIFE) zpracovala společnost Roland Berger.

Odborníci odhadují, že největší nárůst zaznamená městská doprava, v absolutních číslech zůstane nejvyšší poptávka po regionální a dálkové dopravě. „Atraktivita železniční dopravy se díky spolehlivosti a efektivitě stále zvyšuje," říká k zveřejněné studii Philippe Citroën, generální ředitel UNIFE. „Megatrendy jako růst populace a globální nárůst urbanizace zaručují, že poptávka po železniční dopravě bude stále narůstat, a to především v městských oblastech. Také pokračující snahy o dosažení cílů, které byly určeny v roce 2015 na klimatické konferenci UN COP21, zdůrazní roli železnic v blízké budoucnosti. Vyčíslitelné dopady s sebou v neposlední řadě přinese i digitalizace a následné změny v dopravních zvyklostech zákazníků."

Nové železniční technologie, jako například vlaky bez řidičů, nastolují větší bezpečnost, kapacitu a spolehlivost železnic. Ty se tak stávají ve srovnání s jinými způsoby dopravy více atraktivní a konkurenceschopné. Nárůst odvětví zároveň posiluje veřejná politika. „Opatření typu Čtvrtý železniční balíček podporují liberalizaci trhu, harmonizují evropský železniční systém a pomáhají mu přizpůsobit se měnícím se potřebám v oblasti dopravy," dodává Andreas Schwilling, expert společnosti Roland Berger v oblasti dopravy. „Všechny tyto kroky slouží k tomu, aby se posílila vedoucí pozice evropských železničních dodavatelů na světovém trhu."

Světový trh dodávek pro železnice vzrostl od roku 2013 v průměru o tři procenta ročně a v roce 2015 dosáhl rekordních 159 miliard eur. Hlavní podíl na tomto nárůstu měl asijsko-pacifický region. Nejrychleji rostoucí segmenty jsou kolejová vozidla a služby. „Tyto dva segmenty společně tvořily 72 procent celkového objemu trhu v období od roku 2013 do roku 2015," upřesňuje Schwilling. „Z rekordních prodejů motorů a nákladních vozů a z řady významných zakázek v jiných oblastech, jako jsou metra, tramvaje, regionální vlaky a vysokorychlostní vlaky, nejvíce těžili výrobci kolejových vozidel." Tento tržní segment proto zaznamenal největší nárůst, a to 5,8 procenta. Druhý největší nárůst proběhl v oblasti zabezpečovací techniky, a to o 4,9 procenta. ERTMS (evropský systém řízení železničního provozu) a CBTC (komunikační systém pro řízení vlaku) přitom i nadále hrají významnou roli na trhu se železniční zabezpečovací technikou.

V souladu s celkovým vývojem trhu vzrostla v letech 2013 až 2015 i železniční infrastruktura. Bylo vybudováno 26 tisíc kilometrů nových železničních tratí, a to především v městských a vysokorychlostních segmentech. Celosvětová železniční síť tak narostla na 1,6 miliónů kilometrů (o dvě procenta ročně). „Největší podíl nových tras byl položen v asijském Pacifiku," specifikuje Citroën. „Vedle Indie také Čína v posledních dvou letech investovala hodně do své železniční infrastruktury a položila 6 200 kilometrů nových vysokorychlostních tratí." Avšak budování tratí není pro společnosti z oblasti zásobování železnic jedinou lukrativní oblastí. „Pouze okolo 40 procent celosvětových železničních tratí je elektrických. Elektrifikované tratě se navíc nacházejí většinou v západní Evropě a v asijském Pacifiku. Velký potenciál na trhu tedy nabízí renovace a elektrifikace již existující infrastruktury," míní Schwilling.

V příštích pěti letech očekávají odborníci kontinuální stabilní nárůst světového železničního trhu. Největším podílníkem na tomto růstu (32 %) bude Asijský Pacifik. Následovat ho bude západní Evropa s 26procentním podílem. Západní Evropa poroste nejrychleji, o 3,1 procenta, těsně následována Afrikou a Středním východem s růstem o 3 %. Asijský Pacifik poroste v průměru o 2,6 procenta. Rusko a země v rámci SNS stojí na chvostu s 0,9procerntním růstem. Vzhledem ke své velikosti budou segmenty kolejových vozidel a služby i nadále hlavními hybateli růstu. Společně přinesou 68 procent z celkového absolutního nárůstu trhu. V oblasti kolejových vozidel bude procentuální nárůst 1,9 procenta ročně. Silnější poptávka ze strany místní a regionální železniční dopravy bude kompenzovat pokles poptávky lokomotiv a dálkových železničních vozů. Služby i řídicí systémy narostou o 2,9 procenta ročně. Autoři studie také očekávají 2,8procentní nárůst v oblasti infrastruktury.

„Vyhlídky pro dodavatele železničních systémů jsou celkově příznivé," říká Citroën, který zároveň doplňuje, že „objem trhu je rekordně vysoký a bude se nadále zvyšovat díky tomu, že železniční doprava zůstává atraktivním a důležitým prvkem mobility společnosti. Evropští dodavatelé železničních systémů budou muset čelit důležitým výzvám, jako je postupující digitalizace, potřeba zajistit adekvátní financování železničních projektů a obtížný vstup na určité trhy. Zatímco zámořští dodavatelé mohou působit v evropských zemích volně, pro evropské hráče jsou některé asijské trhy téměř nedostupné nebo zcela uzavřené. V tomto smyslu je i na zákonodárcích, aby pomohli vytvořit spravedlivý rámec zahrnující obchodní a konkurenční dohody." K tomu lze dodat, že mezisegmentově se dostupnost celosvětového trhu snížila na 63 procent v letech 2013 až 2015 z dřívějších 68 procent v letech 2011 až 2013.

Zmíněná digitalizace však není pouze hrozbou. Představuje také příležitost tím, že vytváří nové možnosti propojování jednotlivých druhů dopravy. „Dodavatelé a provozovatelé železniční dopravy mohou využít výhody digitalizace k tomu, aby svým zákazníkům poskytli možnosti dopravy ode dveří ke dveřím," dodává Schwilling. „Minulost již ukázala, že železniční průmysl dokáže být inovativní a přinášet moderní a udržitelná řešení. Je nicméně potřeba být bdělý vůči hráčům z jiných odvětví, kteří se na trh snaží dostat. Zavedené firmy proto budou muset jednat rychle."

Nahoru