English

Všech pět Vectronů ČD Cargo je již v pravidelném provozu

Po letech poklesu se v ČR i železniční nákladní doprava obrátila k mírnému růstu. Tahounem tohoto trendu jsou mezistátní přepravy. Jejich výkony vzrostly v průběhu roku 2015 o téměř devět procent, na nákladních přepravních výkonech české železnice se podílí 64 procenty. Provoz proto velmi naléhavě potřebuje interoperabilní lokomotivy.

Již od počátku léta byly postupně zařazovány do provozu lokomotivy Vectron objednané společností ČD Cargo v dubnu tohoto roku. Dne 19. října byla převzetím páté lokomotivy dodávka splněna. Tak krátké dodací lhůty jsou možné díky konceptu průběžné výroby lokomotiv Vectron „na sklad“ a díky předchozí přípravě, kdy společnost Siemens předem zajistila schválení těchto lokomotiv pro provoz na síti železnic v ČR i v dalších zemích.

Společnost ČD Cargo přispěla k úspěšnému provozu pečlivým výcvikem personálu pro příchod generačně nové techniky a efektivním nasazováním vozidel. Již první odvezené vlaky potvrdily, že cestou k vyšší atraktivitě železniční nákladní dopravy je nejen vybavení lokomotiv pro mezistátní provoz, ale i jejich vysoký výkon (6,4 MW) a vysoká tažná síla (300 kN). Tyto trakční vlastnosti umožňují dopravovat těžké nákladní vlaky v těsném sledu za rychlíky, a to i přes několik států (resp. napájecích systémů).

Nahoru