English

DÚ: Počet projetí návěstidel zakazujících jízdu stále stoupá

16.12. - V letošním roce znepokojivě narůstá počet projetí návěstidel, která zakazují vlaku další jízdu. Ke konci listopadu bylo zaznamenáno 84 případů, kdy strojvedoucí vlaku „projel na červenou“. Narůstající počet alarmuje. Proto Drážní úřad jako národní bezpečnostní úřad vyzval železniční dopravce k okamžitému přijmutí účinného řešení, které tento trend podstatně omezí.

V posledních letech je znát nárůst případů, kdy dochází k ohrožení provozu na železnici tím, že strojvedoucí vlaku projede návěstidlo zakazující další jízdu, lidově řečeno projede červenou. Nerespektování či přehlédnutí návěstidel může mít následky v podobě tragické srážky drážních vozidel. Proto Drážní úřad na vývoj reaguje a dopisem vyzývá dopravce k přijetí okamžitých systémových opatření, která pomohou bezpečnost provozu udržet na vysoké úrovni. „Zprávy, ve kterých nás budou dopravci informovat o přijatých opatřeních, očekáváme do konce letošního roku,“ oznamuje ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

V současné době mají dopravci možnost strojvedoucího, který projede červenou návěst, znovu proškolit, například z dopravních předpisů. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu mimořádných událostí tohoto typu se však takový typ opatření jeví jako ne zcela účinný.

Jedním z důvodů nerespektování návěstidel strojvedoucími lze určitě řadit i jejich únavu. Z tohoto důvodu připravuje Drážní úřad ve spolupráci se SŽDC a vybranými dopravci preventivní krok, pomocí kterého bude systémem vyhodnocováno použití licencí strojvedoucích, například zda dodržují řádné odpočinky mezi jednotlivými směnami (obdoba prevence u profesionálních řidičů silničních vozidel, kteří používají tachografy).

Nahoru