English

Evropský parlament schválil druhou část železničního balíčku

15.12. - Evropský parlament schválil druhou část takzvaného železničního balíčku. Nové předpisy řeší především liberalizaci osobní železniční dopravy, vnitrostátní trhy jednotlivých členských zemí se budou od roku 2019 otevírat domácí i mezinárodní konkurenci. Podle českých europoslanců Pavla Svobody a Pavla Teličky balíček přinese zvýšení kvality cestování vlakem a možná i zlevnění osobní dopravy na železnici.

Čtvrtý železniční balíček počítá i s povinností vypisovat od roku 2023 celoevropská nabídková řízení na smlouvy o veřejných službách pro železnice. Dosud se v mnoha zemích zakázky přidělují napřímo. Platnost takto uzavřených smluv bude ale muset až na výjimky skončit do konce roku 2022.

Podle europoslance a dalšího člena výboru pro dopravu a cestovní ruch Pavla Teličky je balíček v některých oblastech krokem správným směrem. „Neměli bychom do budoucna už vidět jako pravidlo dávání zakázek takříkajíc z ruky, ale naopak soutěž," uvedl. Už dnes je podle něj vidět na trase z Prahy do Ostravy, že vyšší konkurence má pozitivní vliv na kvalitu i cenu železniční dopravy. „Byl bych rád, kdyby to bylo pravidlem na dalších dálkových tratích, ale i regionálních tratích," dodal. V oblasti oddělení provozovatele od vlastníka železniční infrastruktury se podle Teličky kvůli tlaku socialistů ale podařilo dosáhnout jen velmi málo.

První část železniční reformy - takzvaný technický pilíř - europarlament schválil už letos v dubnu. Cílem této části balíčku je postupně nahradit národní technické předpisy v železniční dopravě celoevropskými, a zajistit tak slučitelnost infrastruktury i vagonů a lokomotiv pro používání na železniční síti v celé Evropě. Členské země na základě tohoto předpisu budou mít i povinnost kontrolovat, zda například strojvedoucí dodržují pravidla týkající se pracovní doby, doby řízení a odpočinku. Nové pravomoci dala technická část reformy také Evropské železniční agentuře (ERA).

Nahoru