English

Čerpání evropských peněz hlavním tématem výročního setkání ACRI

Tradiční výroční setkání představitelů firem Asociace českého železničního průmyslu a s ním spojené výroční fórum se uskutečnilo 2. prosince v Kaiserštejnském paláci v Praze. Fóra se zúčastnili představitelé firem ACRI, Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a Drážního úřadu.

Panelovou diskusi zahájil Marek Pastucha, ředitel Odboru fondů EU Ministerstva dopravy ČR. Uvedl, že letošní čerpání z OPD2 je pomalejší než v předchozích letech a dosáhne 10,5 miliardy korun na železniční i silniční projekty. Vyzdvihl činnost SFDI a připravenost projektů. „Finančních prostředků bude i v příštích letech alokováno dostatek a já věřím, že budeme mít i dostatečné množství projektů,“ uzavřel Marek Pastucha.

Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury, konstatovala, že rozpočet SFDI pro příští rok je těsně před schválením a příprava akcí je finančně pokrytá, a to i přesto, že čelíme novinkám v metodice čerpání. „Předpokládáme plynulý náběh projektů, jen pro SŽDC máme alokováno 35 miliard korun.  Chci SŽDC poděkovat, jaké úsilí vyvíjí,“ doplnila Lucie Bartáková.

Připravenost projektů SŽDC potvrdil Mojmír Nejezchleb, náměstek SŽDC pro modernizaci dráhy. Státní organizace avizuje nejen modernizace, ale plánuje investice i do dalšího nezanedbatelného segmentu – oprav infrastruktury. Jen letos šlo do oprav 12,5 miliardy korun. „Běží i velké projekty CEF. Je to druhá stavba uzlu Plzeň, nebo úsek Beroun – Králův Dvůr, připravuje se vypsání tendru na ETCS Kolín – Kralupy, pokračují stavby úseku na IV. koridoru do Českých Budějovic,“ uvedl náměstek Nejezchleb a připustil, že plánované stavby mají skluz v přípravě, především kvůli složitým majetkovým vypořádáním a vyvlastňování.

Podle člena představenstva Českých drah Františka Bureše národní dopravce díky letošním soutěžím na periodické opravy vozidel všech řad se řada firem ACRI stane dodavateli i subdodavateli pro České dráhy. Potvrdil připravenost ČD na účast v tendrech na nová vozidla. „Chceme být nadále zárukou kvality, bezpečnosti a síťovosti,“ řekl František Bureš a upozornil na projekt ETCS za 6,5 miliardy korun, kde národní dopravce usiluje o to, aby získal 85 % prostředků z CEF.

Na závěr panelové diskuse informoval Ondřej Fanta, ředitel sekce provozně-technické Drážního úřadu, o přípravě nového znění Zákona o drahách a s tím spojeném vzniku regulačního úřadu. Upozornil na změny vyplývající ze IV. železničního balíčku, které přinesou jiný režim ve schvalování drážních vozidel a vydávání osvědčení.

Oficiální část výročního setkání zakončil křest nové knihy, kterou vydává ACRI za přispění řady partnerů včetně členských firem. Generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská představila publikaci, která čtenáře provede dvěma stoletími na železnici. „Je to úchvatná encyklopedie. Skvěle si počtou mladí čtenáři, ale přes rameno jim budou nahlížet i jejich rodiče, prarodiče a všichni ti, kterým učarovala železnice. Prolistujte knihu a nechte se okouzlit stoletím páry, podívejte se, jaká cesta vedla od barevného koše k dnešnímu návěstidlu, poznejte stavby železničních mostů a železniční dráhy, přeneste se elektrizací tratí do současnosti a nahlédněte s námi i do budoucnosti. Dobové i současné fotografie, obrázky, schémata a srozumitelný stručný text,“ představila kvalitně zpracovanou knihu Marie Vopálenská.

Další fotografie jsou v sekci  fotogalerie:

Nahoru