English

SŽDC přechází na centrální způsob nákupu

Správa železniční dopravní cesty se dlouhodobě zabývá možnostmi efektivních úspor při nákupu komodit nutných pro opravné, udržovací a modernizační práce na české železniční sítě. Nyní přišla s řešením centrálního nákupu materiálu, díky kterému je schopna ušetřit desítky milionů korun ročně.

Při výběrovém řízení na nákup kolejnic, které bylo poprvé zadáno centrálně, se SŽDC podařilo ušetřit téměř 30 procent státních finančních prostředků. Jedná se tedy o úsporu bezmála jedné třetiny nákladů oproti období, kdy si nákup materiálu zajišťovala jednotlivá oblastní ředitelství SŽDC samostatně. Po projednání a odsouhlasení správní radou společnosti se nově připravuje i centralizace nákupu sdělovací a zabezpečovací techniky.

„Jedním z důvodů, proč se při centrálním nákupu dokážeme dostat výrazně pod původní katalogové ceny, může být i skutečnost, že způsob centrálního nákupu je výrazně zajímavější pro širší spektrum dodavatelů,“ říká Jiří Svoboda náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy.

Na základě usnesení správní rady se SŽDC začala v poslední době intenzivně věnovat také centralizaci nákupu v oblasti investiční stavební činnosti. Jedná se tedy o materiál a zařízení sloužící k modernizaci železnice. Jako příklad lze uvést pořízení betonových pražců, přičemž při jednání v průběhu zadávacího řízení bylo dosaženo průměrné úspory ve výši až čtyř procent.

Centrální způsob nákupu jednotlivých komodit není pro SŽDC rozhodně neznámou oblastí. Již od roku 2013 působí v pozici centrálního zadavatele, který zajišťuje nákup zemního plynu a elektrické energie pro 13 organizací podřízených Ministerstvu dopravy. Posledním nákupem těchto komodit pro rok 2017, realizovaným na Českomoravské komoditní burze Kladno, se SŽDC podařilo snížit meziroční náklady celého resortu o 30 milionů korun.

Nahoru