English

Schválen projekt OLTIS Group na implementaci TSI TAF

Dne 8. července členské země EU oficiálně schválily dopravní projekty, které získají 6,7 miliardy eur z fondu nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příjemci z členských zemí způsobilých čerpat prostředky z Fondu soudržnosti obdrží až 85 procent podpory financování svých projektů.

Ze 427 návrhů projektů bylo vybráno 195, které významně přispějí k digitalizaci a dekarbonizaci dopravy. Mezi tyto úspěšné projekty se zařadil i projekt společnosti OLTIS Group „Implementace TSI TAF u soukromých železničních dopravců“ s rozpočtem 1,1 milionu eur, v rámci kterého proběhne v letech 2017–2019 implementace u deseti nákladních železničních dopravců v ČR a na Slovensku.

Projekt se zaměřuje na vývoj a implementaci standardů pro datovou výměnu v souladu s Nařízením o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TSI TAF) do informačních systémů, které využívají železniční dopravci pro plánování a operativní zajištění své činnosti. Požadavek TSI TAF vyžaduje, aby stávající funkce byly rozšířeny o komunikaci s manažery infrastruktury, spolupracujícími dopravci a držiteli vozů. Projekt si klade za cíl pomoci soukromým dopravcům, kteří musejí nyní spl- nit požadavky z hlediska komplexnosti požadovaných funkcí.

Nahoru