English

Traťový úsek z Kolína do Brna pokrývá signál GSM-R

Společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. instalovala digitální rádiový systém GSM-R podél přibližně 200 kilometrů dlouhého traťového úseku Kolín – Havlíčkův Brod – Brno. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 85 procent z celkové částky. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infra struktury.

Výstavba sítě GSM-R je klíčová zejména z provozních důvodů, v konečném důsledku však její přínosy pocítí i cestující. Díky ní totiž dojde nejen ke zjednodušení, ale také k zrychlení železničního provozu. Systém GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) je mezinárodní standard bezdrátové komunikace v drážním prostředí.

Výše uvedený dokončený projekt řeší pokrytí signálem GSM-R pro trať spojující 1. a 2. železniční koridor a navazuje tím na předchozí stavby sítě GSM-R, které byly ukončeny již v minulosti. Stavba plně odpovídá specifikaci EIRE-NE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), která zajišťuje dodržení interoperability v Evropě. Signál GSM-R na tomto úseku nebude sloužit pouze pro hlasové spojení, ale je plně připraven pro nasazení systému ETCS.

Nahoru