English

UniControls se podílela na jedné z největších modernizací osobních vozů ČD

Společnost UniControls, významný hráč a mezinárodně uznávaný dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, úspěšně dokončila komplexní dodávku a implementaci informačního systému UNITRACK PIREDI pro 62 kompletně modernizovaných osobních vozů řady Bdpee Českých drah a.s. (ČD).

 

Zakázka byla realizována pro společnost Pars nova, která tyto vozy modernizovala pro ČD, a kde UniControls kontinuálně navázala na předchozí úspěšné projekty. Rekonstruované vozy vznikly rozsáhlou modernizací stávajících vozů ČD řady Bp a jsou určeny k provozu na tratích normálního rozchodu 1435 mm s tunely délky do 5 km. Modernizované osobní vozy řady Bdpee s nejvyšší provozní rychlostí min. 160 km/h jsou v provedení RIC, odpovídající závazným požadavkům vyhlášek UIC pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu jako vůz 2. třídy v uspořádání velkoprostorovém s chodbičkou uprostřed. Jako součást informačního systému UNITRACK PIREDI byl v renovovaných vozech premiérově implementován také vlakový rozhlas z produkce dceřiné společnosti UniControls-Tramex.

Integrovaný systém služeb pro cestující pod názvem UNITRACK PIREDI v sobě zahrnuje a vzájemně propojuje několik tradičně samostatných subsystémů vlaku, jejichž vzájemné vazby přinášejí synergické efekty jak v užitné hodnotě pro cestující, tak v pořizovacích a provozních nákladech. V rámci těchto modernizovaných vozů ČD byl dodán integrovaný systém služeb pro cestující UNITRACK PIREDI, který se skládá z informačního systému pro cestující (PIS), systému hlasové komunikace (PAS), rezervačního systému (RES) a diagnostického systému (TELEDIAG).

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo úspěšně realizovat další významnou zakázku v oblasti informačních technologií pro kolejová vozidla, navíc pro našeho národního dopravce. Jsem přesvědčen, že nový multimediální informační systém bude přínosem zejména pro cestující v železničních vozech ČD, kterým přinese ještě více informací, komfortu a zábavy, ale také pro provozovatele a palubní personál. Je vidět, že jsme správně investovali do vývojového projektu mmTrain, jehož výstupem byla nová generace systému UNITRACK PIREDI. Tento systém se po získání letošní Inovační ceny Elektrotechnické asociace ČR dočkal také první reálné instalace a to hned na velmi významném projektu,“ říká Ing. Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

Systém vlakového rozhlasu UNITRACK PAS doplňuje stávající optické systémy o akustickou část, která ve spolupráci s UniControls tvoří kompletní systémové řešení informačního systému. Vlakový rozhlas umožňuje komplexní akustické informování cestujících. Kromě hlášení cestujícím zajišťuje i privátní komunikaci mezi členy palubního personálu a strojvedoucím. Zvukový signál je distribuován digitálně sítí Ethernet, analogově s využitím UIC kabelu nebo kombinací obou přenosových sítí.

Nahoru