English

STARMON s.r.o. spustil první dálkově ovládaný úsek trati Chrudim – Hlinsko

Provoz na železniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod mezi stanicemi Chrudim – Hlinsko se značnou hustotou osobní i nákladní dopravy se ovládá nově dálkově. Sídlo dispečera je v železniční stanici Žďárec u Skutče, odkud se dálkově ovládají stanice Slatiňany, Chrast u Chrudimi, výhybna Cejřov a Žďárec u Skutče.

V uvedeném úseku jsou technologií pro dálkové ovládání vybaveny také železniční stanice Chrudim a Hlinsko. Tyto stanice jsou však ovládány lokálně z důvodu absence technologií pro zabezpečení navazujících traťových úseků. Rozsah ovládaných prvků v celém úseku představuje 52 výhybek, 123 návěstidel a 52 přejezdů. Systém dálkového ovládání s názvem MaDOS, který umožňuje pro systémy K2002 a SIRIUS i vydávání nouzových povinně dokumentovaných úkonů, byl vyvinut pracovníky firmy v posledních pěti letech.

Všechny výše uvedené stanice jsou vybaveny elektronickým stavědlem K2002 a aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení pro automatické vedení dopravní dokumentace GRADO, která je ke stavědlům připojena obousměrnou datovou vazbou pomocí bezpečného oddělovače sítí OS1.

Nahoru