English

První stavba ETCS na českých kolejích se chýlí k finalizaci

V souladu s národním implementačním plánem ERTMS budou všechny hlavní železniční koridory v České republice během krátké době vybaveny stacionární částí evropského vlakového zabezpečovače ETCS. První stavba Kolín – Břeclav se již chýlí k finalizaci a další budou v těsném sledu pokračovat.

Tím budou ze strany SŽDC vytvořeny podmínky k zásadnímu zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy, k omezení nehod způsobených chybou strojvedoucího – přehlédnutím či nerespektováním návěsti. K plnému využití předností ETCS je cílem zkrátit na minimum migrační období, přejít co nejdříve na provoz všech vlaků pod dohledem ETCS. Kromě bezpečnostních aspektů to přinese i zvýšení propustnosti tratí a úspory energie plynulejší jízdou.

Otevře se tím i cesta k vyšším formám automatizace provozu, k řízení jízdy vlaků podle dynamického jízdního řádu. Proto je součástí projektu ERTMS i urychlené hromadné vybavení všech vozidel určených k dopravě vlaků na dotyčných tratích palubními jednotkami ETCS. Společnost Siemens jde těmto snahám vstříc a již v předstihu připravila palubní jednotky ETCS odpovídající nejnovějším požadavkům podle Základní specifikace 3.

Nahoru