English

První signální se podílí na modernizaci tramvajových tratí v Košicích

V loňském roce začala série rozsáhlých rekonstrukcí kolejových svršku, trakčních vedení, řídicí infrastruktury a centrálního dispečinku tramvajové dopravy v Košicích. Rekonstrukce se netýkala jen tramvajových tratí, ale bylo pořízeno i 33 nových nízkopodlažních tramvají, modernizací pak prošlo i silniční signalizační zařízení na dotčených křižovatkách.

Během roku 2015 proběhly první dvě části plánovaných rekonstrukcí. Jednalo se o kompletní rekonstrukci tramvajové trati v centru města označenou jako stavba IKD od hlavního nádraží po Náměstí Maratonu míru a rekonstrukce přilehlých křižovatek a tramvajových obratišť. Část IKD je specifická tím, že je dimenzována pro přímé napojení na železniční síť.

Firma První Signální provedla v rámci těchto dvou staveb dodávku technologií řídicího systému pro 30 tramvajových výhybek, dálkového řízení pro 12 trakčních úsekových odpojovačů, 12 skříní dálkového dohledu výhybek a mazníků a doplnění vybraných tramvají o výstroj umožňující automatické bezkontaktní stavění výhybek. Systém řízení výhybek pak představuje 30 technologických skříní vybavených komplexním řídicím systémem stavění tramvajových výhybek.

Nahoru