English

Pars nova opravila a předala jubilejní pětistý osobní vůz

Pars nova, dceřiná společnost Škoda Transportation, předala 30. června jubilejní pětistý osobní vůz, na kterém byla provedena vyvazovací periodická oprava (PVY).

Všechna kolejová vozidla musí, podle předpisů a pokynů jejich výrobců, procházet pravidelnými opravami. Při vyvazovacích opravách jsou vozidla podrobena důkladné kontrole. První vyvazovací opravy osobních vozů byly přesunuty do Pars nova a.s. po ukončení opravárenské činnosti Movo spol. s r.o. v lednu 2013. Pracovníci Parsu mají bohaté zkušenosti s periodickými opravami jak elektrických jednotek a lokomotiv, tak motorových vozů.

První z nich byly přistaveny, do tehdy ještě bývalých dílen ČSD pro opravu kolejových motorových vozidel, již v roce 1968. Vyvazovací opravy osobních vozů však pro ně také nebyly zcela nové, setkali se s nimi již v minulosti a v poslední době zejména v rámci rekonstrukcí osobních vozů na vozy řídicí. Výzva tedy spočívala hlavně v tom, že osobní vozy za účelem vyvazovací opravy jsou přistavovány a dokončovány v rychlejším taktu o délce 25 kalendářních dní. Pokud se společnosti podaří uspět v dalších tendrech Českých drah, mohl by počet opravených vozů dosáhnout do roku 2020 rovné tisícovky.

Nahoru