English

Ing. Danuše Marusičová byla oceněna Cenou profesora Vladimíra Lista

Od roku 2002 u nás Úřad pro technickou normalizaci každoročně uděluje Cenu a Čestné uznání profesora Vladimíra Lista vybraným osobnostem, které přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace, jako poděkování za jejich práci. V letošním roce se držitelkou této ceny stala ing. Danuše Marusičová.

Od roku 2002 u nás Úřad pro technickou normalizaci každoročně uděluje Cenu a Čestné uznání profesora Vladimíra Lista vybraným osobnostem, které přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace, jako poděkování za jejich práci. V letošním roce se držitelkou této ceny stala ing. Danuše Marusičová.

Ing. Danuše Marusičová po celou svou profesní dráhu aktivně působila v oblasti technické normalizace a standardizace v oblasti železniční infrastruktury a zejména traťového hospodářství. Ve všech svých funkcích se vždy důsledně zasazovala o tvorbu, aktualizaci a důsledné uplatňování technických norem v daném oboru.  V rámci ČSD, ČD, s. o. a následně ČD, a. s. se podílela na zpracování a připomínkování řady norem z oblasti traťového hospodářství a součinnosti železničních kolejových vozidel s infrastrukturou, dále po začlenění České republiky do systému evropské normalizace aktivně usilovala o plnohodnotné zapojení našich odborníků do činnosti CEN, a to jak z pozice zástupce železniční správy, tak v současné době jako technický manažer CTN ACRI.

Díky jejímu dlouhodobému úsilí byla ustavena TNK 141 „Železnice", kde také nastavila základní principy jejího fungování a velkou měrou se zasloužila o její další činnost. I v současné době aktivně působí v CTN, podílí se na zahraniční spolupráci v oblasti technické normalizace, koordinuje normalizační činnosti v rámci CTN nejen v oblasti infrastruktury, ale i v oblasti železničních kolejových vozidel a MHD a účastní se projednávání a řešení případných obtížných a sporných případů.

Nahoru