English

Traťový úsek Beroun – Plzeň – Cheb nově pokrývá signál GSM-R

Správa železniční dopravní cesty zavedla digitální rádiový systém GSM-R podél přibližně 185 km dlouhého traťového úseku Beroun – Cheb. „Výstavba sítě GSM-R je klíčová zejména z provozních důvodů, v konečném důsledku však její přínosy pocítí i cestující. Díky ní totiž dojde nejen ke zjednodušení železničního provozu, ale také  ke zvýšení bezpečnosti,“ řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace. Díky realizaci projektu je významná část III. koridoru pokryta tímto signálem v kvalitě, která odpovídá mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network). To umožní v budoucnu nasadit zabezpečovací systém ETCS úrovně L2.

Hlavní náplní projektu byla výstavba základnových stanic, které zajišťují šíření signálu GSM-R podél uvedeného traťového úseku a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S rozšířením sítě GSM-R byla v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž centrální spojovací a řídicí část systému. Doplněna byla také nezbytná pozemní telekomunikační infrastruktura. Podstatná část stavby je dokončena; výjimku tvoří úseky, na kterých v současné době probíhají další investiční akce, tedy Modernizace trati Rokycany – Plzeň a Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví.

Projekt zajistí mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin.

Zhotovitelem stavby s názvem GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň – Cheb je společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. „Česko rychlým zaváděním celoevropského standardu GSM-R zvyšuje konkurenceschopnost tuzemských dopravců i domácí železniční infrastruktury. Systém GSM-R je navíc považován za jeden z nejúspěšnějších evropských projektů – postupně se stal z evropského standardu standardem celosvětovým,“ upozornil Karel Feix, generální ředitel společnosti Kapsch, která je světovým lídrem v technologiích GSM-R s realizacemi například ve Francii, Německu, Rakousku, Anglii, Polsku, Španělsku či Itálii.

Jedná se o fázovaný projekt, kdy fáze I byla schválena ke spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2007–2013. Celkové náklady fáze I činily 121 877 835 Kč bez DPH. Příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti za fázi I byl 94 966 422 Kč. U fáze II se předpokládá v budoucnu spolufinancování z OP Doprava v programovém období 2014–2020. Předpokládané celkové náklady celé stavby činí 451 306 643 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu je ve výši až 357 893 506 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Nahoru