English

DPOV předalo ČD již 15. rekonstruovaný osobní vůz

V nedávné době převzaly České dráhy již 15. osobní vůz, na kterých DPOV, a.s., provádí modernizaci spočívající v dosazení nového CZE, vakuových WC, kompletní nové vn a nn kabeláže, osvětlení či řídicího systému v novém rozvaděči. Součástí projektu je také přečalounění sedaček a nalakování vozu do korporátních barev ČD.

DPOV, a.s., se tak snaží zlepšit vozový park osobních vozů ve vnitrostátní přepravě tak, aby tyto vozy mohly nahradit osobní vozy staré koncepce, tzv. béčka. Podobné modernizace DPOV, a.s., může provádět i na jiných typech vozů, např. Bmz229 včetně bistro oddílu. Na konci července také společnost DPOV úspěšně zakončila zprovoznění historické lokomotivy 759.002 (KYKLOPA) provedením technicko- bezpečnostní zkoušky.

Na konci září si DPOV, a.s., připomene výročí 10 let od svého založení. V roce 2007 byla společnost založena z opravárenských pracovišť ČD Přerov, Nymburk a Veselí nad Moravou, mimo tato hlavní pracoviště má svá působiště též ve Valašském Meziříčí, Olomouci a Břeclavi. V areálu PSO Přerov bude možno zhlédnout expozici historických lokomotiv E499.085, T 466.0007, 749.250 a T 334.090 či parní lokomotivu 314.303, k vidění též bude zrekonstruovaný vůz M 260.001. Velice atraktivními se pro veřejnost jistě stanou i kyvadlové jízdy.

Nahoru