English

Speciální komunikační technologie firmy AMiT v Indii

Na významném projektu renovace elektrických lokomotiv WAG6 a WAG9 provozovaných Indickými železnicemi se firma AMiT podílí dodávkami speciálních komponent pro MVB (Multifunction Vehicle Bus) sběrnici.

Jedná se o MVB komunikační moduly, které zajištují komunikaci mezi hlavní řídicí jednotkou (VCU) a pomocnými jednotkami vozidla, jako jsou výkonové měniče, ventilátory trakčních motorů, nabíjecích jednotek baterií atd. Délka trvání realizace projektu se předpokládá na 3 roky.

Nahoru