English

Zkušebna VÚKV a.s. získala zajímavé zakázky

Investice do aplikovaného výzkumu v oblasti zkušebních technologií pro kolejová vozidla přináší výsledky ve formě velmi zajímavých a odborně náročných zakázek pro zahraniční zákazníky.

První velmi zajímavou zakázkou byly zkoušky jízdních vlastností pěti typů vlaků metra pro pařížský dopravní podnik RATP. Při zkouškách se plně využívá nová měřicí technologie vyvinutá ve VÚKV a.s. Jedná se o komplexní systém sestávající se z měřicího dvojkolí čtvrté generace, vylepšený přenos signálů z měřicího dvojkolí do měřicího počítače a zcela nového mobilního kalibračního stavu. Celý systém je patentově chráněn.

Druhou zajímavou zakázkou, kterou zkušebna VÚKV a.s. získala, byly stacionární zkoušky nové tramvaje pro kanadskou Ottawu. Výrobce tramvají, firma Alstom v USA, na základě pozitivních zkušeností s aplikací mobilních zkušebních technologií VÚKV a.s. u výrobce Alstom ve Valenciennes ve Francii se rozhodl zadat stacionární zkoušky zkušebně VÚKV a.s. Zkoušky sestávaly mimo jiné z měření náklonu a měření hodnot kolových sil z hlediska bezpečnosti proti vykolejení. Zkoušky byly provedeny přímo ve výrobním závodě firmy Alstom v USA. Z tohoto důvodu byla zkouška nejen technicky, ale i logisticky velmi náročná, neboť do USA musela být zaslána kompletní unikátní zkušební technika VÚKV a.s.

Nahoru