English

Výroční zpráva DÚ: Bezpečnost na našich tratích je dobrá

Provozovatelé železničních drah na území ČR loni nahlásili celkem 94 nehod, při kterých bylo usmrceno 29 osob (údaj nezahrnuje události šetřené jako sebevraždy) a 53 vážně zraněno. Pozitivní informací je, že oproti roku 2014 došlo ke snížení nehodovosti o 10 procent. To se však neodrazilo v počtu usmrcených osob, kdy ve stejném období předloňského roku došlo též k úmrtí 29 osob. Vyplývá to z výroční zprávy o vývoji bezpečnosti železnic za rok 2015, kterou vydal Drážní úřad.

Materiální škoda na vozidlech nebo samotné infrastruktuře dosáhla téměř půl miliardy, konkrétně 451 814 000 Kč. Drážní úřad provedl v roce 2015 celkem 654 státních dozorů zaměřených na dodržování pravidel v souladu s národními legislativními a bezpečnostními předpisy. Většina zjištěných závad byla drobného charakteru, což svědčí o relativně bezpečném provozování drah. U nedostatků pak byly úřadem určeny lhůty, ve kterých došlo provozovateli k jejich odstranění. I díky tomu nemusel Drážní úřad v loňském roce nikomu odebírat licenci či úřední povolení k provozování drah.

Jako nejvážnější bezpečnostní problém se tak jeví nadále počet nehod na úrovňových železničních přejezdech. Nutno ovšem dodat, že v 99 procent případů je vina na straně řidičů, kdy někteří z nich stále odmítají respektovat výstražná zabezpečení přejezdů. Důkazem toho je i fakt, že z celkového počtu 29 usmrcených osob našlo smrt na přejezdech 18 lidí.

Výroční zpráva o vývoji bezpečnosti železnic je určena především provozovatelům drah, železničním dopravcům, ostatním národním bezpečnostním úřadům nebo orgánům EU. Z hlediska bezpečnosti lze shrnout situaci na dráhách jako stabilizovanou, problém však nadále přetrvává u některých úrovňových železničních přejezdů. Drážní úřad každoročně vydává zprávu o bezpečnosti na železnici, kterou následně předává evropským unijním orgánům.

Nahoru